Ves directament al contingut Selecciona idioma / Select your language

Tu decideixes en què inverteix l'Ajuntament!

El Govern de la Vila Joiosa t'obri la possibilitat de participar activament en les decisions que més t'afecten.

Resultats

Votació
19 - 28
abril

Què són els pressupostos participatius?

Són una eina de participació directa de la ciutadania per a decidir a què es destina part de la despesa municipal per a l’any vinent.

En què consistiran?

Propostes
21-4
mar / abr

Proposta de projectes per part de tots els ciutadans i ciutadanes. Envia la teua proposta.

Avaluació
4 - 13
abril

Revisió per part dels tècnics.

Votació
18 - 24
abril

Votació popular de propostes

Propostes que es votaran

Qui hi pot participar?

 • Veïns i veïnes a títol individual majors de 16 anys i que estiguen empadronades a la Vila Joiosa.
 • Entitats i/o associacions inscrites al registre municipal.
 • Es podrà presentar un màxim de 3 propostes per persona i/o entitat.

Criteris per a les propostes

 • Les propostes han de ser dins de l’àmbit d’inversions de competència municipal.
 • Concretes, valorables econòmicament i que donen una resposta a una necessitat determinada.
 • Que complisquen la normativa vigent.
 • Relacionades amb un interés general (no respondre a interessos particulars).
 • Viables tècnicament.
 • Que no comprometen els pressupostos d’altres anys.
 • S’hauran de presentar dins el termini establert que es marque.
 • No poden ser actuacions que ja s’estiguen portant a terme o que estiguen previstes al pressupost municipal.
 • Respectuoses amb els criteris d’inclusió social, sostenibilitat, Drets Humans, equitat i llibertat religiosa.
 • No poden comprometre qui les executarà.

Com es valoraran les propostes?

Els tècnics municipals seran els responsables de valorar les propostes i realitzar els informes corresponents. Davant de dues o més propostes similars, els serveis tècnics municipals valoraran si es poden unificar.

Com es faran les votacions?

Una vegada valorades totes les propostes rebudes que complisquen els requisits, passaran, finalment, a la fase de votació. Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a la Vila Joiosa. S’aniran seleccionant les propostes més votades fins que s'esgote el pressupost.

Com i quan es realitzarà la votació?

Una vegada definides les propostes finalistes, s’obrirà un període de votació, que es podrà fer telemàticament a través d'aquesta pàgina web.

Com es donaran a conéixer els resultats?

Els resultats de la votació es publicaran als diferents mitjans de l’Ajuntament i, aleshores, s’iniciaran els tràmits per executar les actuacions que hagen resultat guanyadores.